Giriş   Makaleler    Askeri hukuk     SIRF ASKERİ SUÇLAR NELERDİR

SIRF ASKERİ SUÇLAR NELERDİR

SIRF ASKERİ SUÇLAR NELERDİR

Askeri Ceza Kanununun 47 nci Maddesi gereği:  
         Madde 63 Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar:

Madde 64 Çağırılıpta gelmiyen yedek subaylarla askeri memurların cezaları:

Madde 65 Vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları:

Madde 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 Firar

Madde 79 Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenler

Madde 80 Başkasını askerliğe yaramayacak hale getirenler

Madde 81 Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar :

Madde 82 Amire Saygısızlık

Madde 85 Amir ve mafevkine hakaret etmek:

Madde 87 İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası (emre itaatsizlikte ısrar)

Madde 88, 89 silahlı iken yapılan itaatsizliğin cezaları:

Madde 90 Mukavemet ve cezası:

Madde 91, 92  Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları:

Madde 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 İsyan ve fesat

Madde 131 Eşyayı ve malları çalan, satan, rehine veren ve alanlar:

Madde 132 Üstünün, astının veya arkadaşının bir şeyini çalanlar :

Madde 133 Bozuk ölçü kullananlar:

  

YAZILI SUÇLARDAN DOLAYI VERİLEN CEZALAR TECİL EDİLEMEZ VE PARA CEZASINA VEYA TEDBİRLERDEN BİRİNE DE ÇEVRİLEMEZ.