Giriş   Makaleler    Askeri hukuk     yabancı memlekete firar edenlerin cezaları

yabancı memlekete firar edenlerin cezaları

yabancı memlekete firar edenlerin cezaları
Yabancı memlekete firar edenlerin cezaları:
 
Madde 67 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 29.01.2004 RG NO: 25361 KANUN NO: 5080/1) (KOD 5) (KOD 4) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1) 
Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar:
 
(DEĞİŞİK BENT RGT: 22.06.2017 RG NO: 30104 2. MÜKERRER KHK NO: 691/3) (KOD 7) (KOD 6) 
A) İzinli olduğu durumlar hariç, ülke sınırları dışında üç günü geçirenler.
 
B) Ülke sınırları dışındaki bir askeri birlik veya görev yerinden, deniz veya hava aracından kaçıp da bu durumda üç günü geçirenler.
 
C) Ülke sınırları dışındaki bir askeri birlikten, deniz veya hava aracından herhangi bir nedenle ayrı düşüp de askeri veya sivil bir Türk resmi makamına veya müttefik devlet makamlarına özürsüz olarak müracaat etmeksizin üç günü geçirenler.
 
D) Harp esiri iken serbest bırakılıp da askeri veya sivil bir Türk resmi makamına veya müttefik devlet makamlarına teslim olmak üzere harekete geçme imkanı doğduğu halde, özürsüz olarak hareketsiz kalan ve bu durumda üç günü geçirenler.
 
Aşağıda yazılı hallerde üç seneden yedi seneye kadar hapis cezası verilir:
 
A) Fail beraberinde silah, mühimmat, savaş araç veya gerecini götürmüş ise.
 
B) Fail hizmet yaparken kaçmış ise.
 
C) Fail mükerrir ise.
 
Seferberlik ve savaş halinde, bu maddede yazılı mehil bir güne iner. Bu maddedeki suçu seferberlikte işleyenlere beş seneden, savaş halinde işleyenlere ise yedi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.