Giriş   Makaleler    İDARE HUKUKU    EŞLERİ ASKERİ PERSONEL OLAN DEVLET MEMURLARININ ATAMA İŞLEMLERİ

EŞLERİ ASKERİ PERSONEL OLAN DEVLET MEMURLARININ ATAMA İŞLEMLERİ

EŞLERİ ASKERİ PERSONEL OLAN DEVLET MEMURLARININ ATAMA İŞLEMLERİ
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik
 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar
 
Madde 9 - Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.
 
(MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1) 
(MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1) 
(MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1) 
(MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1) 
 
(Ek fıkra: 21/10/2000 - 2000/1466 S.Yön./1. md.) 
İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.