Giriş    Makaleler    ASKER KİŞİLERİN VEKALET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE YÖNELİK MEVZUAT
ASKER KİŞİLERİN VEKALET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE YÖNELİK MEVZUATASKER KİŞİLERİN VEKALET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE YÖNELİK MEVZUAT

Bu bölümde asker kişilerin  görevleri nedeniyle yargılanmaları ya da haklarında soruşturma açılmaları durumunda kendilerine müdafii belirlemeleri halinde, belirlenen avukatların vekalet ücretlerinin ödenmesine ilişkin mevzuata yer verilmiştir.

 

 

TSK DAYANIŞMA VAKFI AVUKATLIK ÜCRETİ YARDIMI

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; hizmet sürelerine bakılmaksızın, askerî yargı hariç olmak üzere, görevlerini yerine getirmeleri sırasında veya görevlerinden dolayı haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar ile hukuk mahkemelerinde dava açılanlara, öngörülen koşulları t


TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREVLİ PERSONELİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma Ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat Veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik


Hakkında Dava Açılan Asker Kişiler için Avukat Tutma ve Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Amaç Madde 1 —