Giriş    Makaleler    MAHKEME KARARLARINDAN ÖRNEKLERİ
MAHKEME KARARLARINDAN ÖRNEKLERİMAHKEME KARARLARINDAN ÖRNEKLERİ

AYİM, MEZUNİYETİNE 1 GÜN KALA JAMYO DAN ÇIKARILAN ASKERİ ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ DAVADA İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERMİŞTİR;

JAMYO 2 nci sınıfında öğrenimini tamamlayıp mezuniyetine (1) gün kala, askeri öğrenciliğe giriş koşullarını kaybettiğinden bahisle disiplin kurulu tarafından askeri öğrencilikten çıkartılan öğrenci adına AYİM de açtığımız davada, AYİM 2 nci dairesi işlemin iptaline ve hukuka aykırı idari işlem nedeniyle alamadığı tüm özlük haklarının da iadesine karar vermiştir...