Giriş    Makaleler    GENEL HUKUK BİLGİLERİ
GENEL HUKUK BİLGİLERİGENEL HUKUK BİLGİLERİ

ADLİ YARDIM

=> Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.


Adli tatil

Adli tatil süresi   MADDE 102 - MADDE 102 - (YENİDEN DÜZENLENMİŞ MADDE RGT: 07.07.2013 RG NO: 28700 KANUN NO: 6494/30) (KOD 2) (KOD 1)  (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.     Adli tatilde görülecek dava ve işler   MADDE 103 - (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür: