Giriş    Makaleler    İcra-İflas Hukuku
İcra-İflas Hukukuİcra-İflas Hukuku

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar:

  Kanun No: 2004 İcra ve İflas Kanunu (İİK)   Kabul Tarihi: 09.06.1932 R.G. Tarihi: 19.06.1932 R.G. No: 2128       Haczi caiz olmayan mallar ve haklar:   Madde 82 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/46) (YÜR. TAR.: 06.06.1965) (KOD 2) (KOD 1)  Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:   1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz ol