Giriş    Makaleler    Hukuk ve Mizah
Hukuk ve MizahHukuk ve Mizah

hukuk ve mizah

Recai şehrin en gözde semtinde bir büro tutmuş, içini güzelce döşemiş, kapıya da “AVUKAT RECAİ ŞAŞMAZ” yazılı bir tabela asmış. Yeni bürosunda ilk sabah otururken kapı çalınınca Recai sekreterine: “Kapıyı aç kızım.” demiş. Sekreter kapıyı açıp gelen adamı Recai’nin odasına getirdiğinde Recai eline telefonu alıp konuşmaya baş- lamış: “O iş tamam beyim, zaten benim aldığım bir davada kötü bir netice çıkamaz. Tabii tabii, hemen kurtarırız. Şaban&rsquo


Tam yerine denk geldi. :)

  Genç bir taşralı öğrenci İstanbula hukuk öğrenimi için gelmişti. Fakat büyük şehrin kızları aklını başından alınca, bu güzel kızlar üzerinde ihtisas yapmayı tercih etti. Öğretim yılının sonuna doğru babası oğlunu ziyarete geldi ve bu arada beraberce şehri dolaşmaya çıktılar. Bir aralık Beyazıtta dolaşırken geniş bir


Tırıvırı Kullanımı Hakkında Genelge

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yayımlanan: Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirküler’in beşinci bölüm 11 nci maddesinde “olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır” hükmüne yer verilerek kullanımı yasaklanmış olmasına rağmen, av bayileri tarafından üretilip serbestçe sat