Giriş    Makaleler    İş Hukuku
İş Hukukuİş Hukuku

 

 

"Kollektif İş Hukuku" ve "Bireysel İş Hukuku" olarak ikili bir ayrıma tabi tutabileceğimiz bu hukuk dalının temelini oluşturan ilkeler, İş Hukukunun anayasal düzenle olan yakın bağını ortaya koymaktadır. Anayasamızın ikinci maddesinde benimsenmiş olan "sosyal devlet ilkesi" iş hukukunun da bel kemiğini oluşturur. Ekonomik yönden işverene bağımlı konumda bulunan işçinin hukuki açıdan korunması ihtiyacı da bu sosyal devlet ilkesinin doğal bir sonucudur.

İşveren karşısında güçsüz konumda bulunan işçiyi koruma yollarından bir tanesi de iş hukuku kaynaklı bir ihtilafın çözümünde uygulanacak olan kuralların yorumunda "işçi lehine yorum" ilkesinin uygulanmasıdır. Bireysel iş hukukunun kaynak olarak borçlar hukukunu temel almasının yanı sıra, işçi sağlığı, iş güvenliği, vb. konularda kamu hukuku nitelikli kuralları da barındırıyor olması ve işverene birtakım yükümlülükler getirmesi, işçinin güvence altına alınması ve sosyal dengenin muhafaza edilmesi sonuçlarını da beraberinde getirmektedir.

İş Hukukuna ilişkin olarak tarafınıza sunabileceğimiz başlıca konular şunlardır:

İş Sözleşmesinin Kurulması 
-Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri

-Tam ve kısmi süreli iş sözleşmeleri

-Deneme süreli ve deneme süresiz iş sözleşmeleri

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 
-Süreli fesih

-Haklı nedenle fesih

-Belirli süreli iş sözleşmesinde sürenin sona ermesi

 

BOŞ MASADA OTURTMAK, İŞE BAŞLATILMIŞ SAYILMAZ

T.C. YARGITAY   22.Hukuk Dairesi Esas:  2012/18954 Karar: 2012/20969 Karar Tarihi: 04.10.2012     İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ İŞBAŞI YAPTIRILMAYIP BOŞ BİR ODADA OTURTULDUĞU - DAVACININ AYNI ŞARTLARLA ESKİ İŞİNE BAŞLATILMAMIŞ OLUP TALEP ETTİĞİ ALACAKLAR YÖNÜNDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ   ÖZET: Davacı tanıklarının davacının aynı şa