Giriş    Makaleler    Aile Hukuku
Aile HukukuAile Hukuku

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞIN DAVANIN AÇILMASINDAN SONRA DA OLSA TARAF BAKIMINDAN KUSUR OLUŞTURACAĞI

ÖZET: Evlilik birliğinde eşlerin sadakat yükümlülüğü, birlik devam ettiği sürece aranır. Boşanma yönünde oluşan karar kesin hüküm halini almadan, eşlerden birinin bu yükümlülüğe aykırı davranışı gerçekleştiği takdirde, davanın açılmasından sonra da olsa, o taraf bakımından kusur oluşturur ve boşanmanın fer'i sonuçlarına etkili olur. Öyleyse, davalı (koca)'nın temyiz aşamasında sunduğu fotoğraflarla ilgili gere


ANLAŞMALI BOŞANMA

Aile mahkemelerine intikal eden anlaşmalı boşanma istemlerine ek olarak dilekçe tarafları, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin protokol düzenleyebilirler. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. 


KATKI VE KATILMA PAYI ALACAĞI ZAMANAŞIMI 10 YILDIR

T.C. YARGITAY   Hukuk Genel Kurulu Esas:  2013/8-375 Karar: 2013/520 Karar Tarihi: 17.04.2013     KATKI PAYI VE KATILMA ALACAĞI DAVASI - KATILMA ALACAĞINA İLİŞKİN ISLAHIN BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU - MAHKEMECE DAVANIN ON YILLIK DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE DİRENMESİ - DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMESİ   ÖZET: Taraflar arasındaki katkı payı ve katılma al


BOŞANMAK DÜNYANIN SONU MU?

Elbette değil. Boşanmak, evlenmek gibi hayatın olağan olaylarından biri… Doğmak ve ölmek ne kadar doğalsa, boşanmakta öylesine doğal. Bu nedenle boşanmak dünyanın ne başı ne de sonu…  


Şehit ve Malül Yakınlarının İstihdamı

Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Ve Malul Olanların Yakınlarının Ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik   Kurum: İçişleri Bakanlığı


Aile içi şiddete son...

Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin; a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması, b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması, c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, ç) Aile bire