Giriş    Makaleler    Ceza Hukuku
Ceza HukukuCeza Hukuku

UZLAŞMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR

  Kanun No: 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) (YÜR. TAR.: 01.06.2005)   Kabul Tarihi: 04.12.2004 R.G. Tarihi: 17.12.2004 R.G. No: 25673       Uzlaşma   MADDE 253 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/24) (KOD 1)  (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzla


GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

  Türk Ceza Kanunu   Görevi kötüye kullanma (YÜR. TAR.: 01.06.2005)   MADDE 257 - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) (KOD 1) menfaat sa


GÖREVİ İHMAL SUÇU

Memuriyet görevini ihmal suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinde düzenlenmiş olup; 257/2 nci madde aynen;  


TÜRK CEZA VE ASKERİ CEZA KANUNUNDA ZİMMET SUÇU

Zimmet suçu, 5237 sayılı TCK 247’nci maddede düzenlenmiştir. (Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlıklı bölümü altında)   MADDE 247 - (1) Görevi nedeniyle zilyetliği


5 YILA KADAR OLAN HAPİS CEZALARINA ERTELEME

 5 YILA KADAR OLAN HAPİS CEZALARINA ERTELEME Kasten işlenen suçlarda 3 yıl taksirle işlenen suçlarda 5 yıl ve altındaki hapis cezalarını Cumhuriyet Başsavcıları erteleyebilecekler.


DENETİMLİ SERBESTLİK

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6291 Kabul Tarihi: 5/4/2012   MADDE 1- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayıl


İNFAZIN ERTELENMESİ

5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZANIN İNFAZININ ERTELENMESİ        HAPİS CEZASININ İNFAZININ HASTALIK NEDENİ İLE ERTELENMESİ     Madde 16 -  (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kur


ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE TARİHSEL AÇIDAN CEZALANDIRMA ŞEKİLLERİ

. İLKEL DÖNEM İlkel dönemlerde  kolektif  sorumluluk esastı,


5237 SAYILI CEZA KANUNUNUN İNSAN ÖLDÜRME SUÇ VE CEZALARI YÖNÜNDEN 765 SAYILI CEZA KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

5237 SAYILI CEZA KANUNUNUN İNSAN ÖLDÜRME SUÇ VE CEZALARI YÖNÜNDEN 765 SAYILI CEZA KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI   Eski TCK’da&