Giriş    Vekalet Bilgileri

Vekalet Bilgileri


GENEL DAVA VEKÂLETNAMELERİ 
BİLGİLER 
VEKİLLER : Avukat Fevzi AKSOY  &  Avukat Adem DEMİR 
ADRES: Ziya Gökalp Cad. Çiloğlu İşhanı No:30/13
Kızılay / ANKARA
VERGİ DAİRESİ: Çankaya Vergi Dairesi
VERGİ / TC KİMLİK NO:

Av.Fevzi AKSOY (11518047760)

Av.Adem DEMİR (32932523548)

 
VERİLECEK YETKİLER 
Genel Dava Vekâletnamesinde bulunan yetkilerin yanında, ahz-u kabza, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragate, feragati ve davayı kabule, mal beyanında bulunmaya, gerektiğinde adli sicil kaydı istemeye, başkalarını da aynı yetkiler ile tevkile yetkisi bulunmalıdır. Boşanma konusunda verilecek vekaletname fotoğraflı olacaktır.

indir: vekaletname.doc