Giriş    Avukatlarımız

Avukatlarımız


"GÖREVİMİZİ YAPARKEN KİMSEYE, NE MÜVEKKİLE, NE HAKİME, HELE NE DE İKTİDARA TABİYİZ. BİZİM AŞAĞIMIZDA KİŞİLERİN VARLIĞI İDDİASINDA DEĞİLİZ. FAKAT HİÇBİR HİYERARŞİK  ÜST DE TANIMIYORUZ. EN KIDEMSİZİN, EN KIDEMLİDEN VEYA İSİM YAPMIŞ OLANDAN FARKI YOKTUR. AVUKATLAR ESİR KULLANMADILAR, FAKAT EFENDİLERİ  DE OLMADI." 
                                                                                                MOLİERAC

Av. Fevzi AKSOY 

1966 Ankara doğumlu, Emekli Jandarma Astsubayıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Özellikle Askeri Ceza Yargısı, Askeri İdari Yargı ve İdari Yargı, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İcra-İflas Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir
 
 
 

Çalışma  Alanı
Askeri ve İdari Yargı
Aile Hukuku
Ticaret Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İcra-İflas Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eğitimi
Aktüerya Hukuku Sertifika programı

Adli Yardım Eğitimi
CMK Eğitim
i


Baro Sicil No
19355 (Ankara Barosu)

 

Av. Adem DEMİR

  1967 Gaziantep/Islahiye doğumlu olup, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Emekli Jandarma Levazım Astsubayı olup özellikle Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Askeri idare ve idari yargı alanlarında faaliyet göstermektedir

Çalışma Alanı
Askeri Ceza Hukuku

Askeri ve İdari Yargı
Ceza Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aile Hukuku


Eğitimi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
CMK Eğitimi

 Aktüerya Hukuku Sertifika programı


Baro Sicil No
19675 (Ankara Barosu)

 

 

Av. Serdar GÜNER

  1986 Iğdır doğumlu olup, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.  Askeri Ceza Hukuku (Disiplin Mahkemeleri Dahil), Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra İflas hukuku, Ticaret Hukuku, kamulaştırma gibi alanlarında faaliyet göstermektedirEğitimi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adli Yardım Eğitimi


Baro Sicil No
23052  (Ankara Barosu)

 

Av.Ömürcan DEMİR

1991 Ankara doğumlu olup, 2013 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden Mezun olmuştur. Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra İflas hukuku, Ticaret Hukuku, kamulaştırma gibi alanlarında faaliyet göstermektedir

Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi