A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: Çalışma Alanları

Askeri ve İdari Yargı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku

A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli Av. Adem DEMİR ve Av. Fevzi AKSOY tarafından kurulmuştur. Hukuk ofisimiz başkent Ankara’nın en merkezi yerinde, yoğun iş ve ticaret merkezi olan Kızılay’da Ziya Gökalp Caddesi üzerindedir.

 

Hukuki sorunlarla başa çıkmanın, öncelikle sorunla karşılaşmadan, gereken tedbirlerin alınmasından geçtiğine inanıyoruz. Bu anlamda müvekkillerimize koruyucu hukuk danışmanlığı hizmeti vermekle birlikte karşılaştığımız her türlü hukuki problemin çözümünde de yapılabileceklerin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız.

Hukuk ofisimiz vekil-müvekkil ilişkilerini karşılıklı güven temelinde inşa eder. Şahsi ve ticari hayata ilişkin sırların gizliliği ve bu bilgilerin özenle saklanması için gereken tedbirlerin alınması ve takip ettiğimiz işlerin tüm aşamalarından müvekkilin bilgilendirilmesine önem veren şeffaf çalışma şekli en önemli ilkelerimizdendir.  

 

 

A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: Avukatlarımız

Askeri ve İdari Yargı, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

  Avukat Fevzi AKSOY

Askeri ve İdari Yargı, Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

  Avukat Adem DEMİR


A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: Son Eklenen Makaleler.

terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlar

Karar Sayısı: KHK/684 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. MADDE 1 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki ek madde ile geçici madde eklenmiştir. “EK MADDE 3- 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında terör

(devamı)

Avrupa insan hakları Mahkemesinden Tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden,Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan iki astsubay müvekkilimize ayrı ayrı 6500 euro tazminat kararı SECOND SECTION DECISION Application no. 1702/10 ...................against Turkey and three other applications (see list appended) The European Court of Human Rights (Second Section), sitting on 13 June 2017 as a Committee composed of:           Nebojša Vučinić, President,           Paul Lemmens,           Stéphanie Mourou-Vikström, judges, and Hasan Bakırcı, Deputy Section Registrar, Having regard to the above applications lodged

(devamı)

hukuk ve mizah

Recai şehrin en gözde semtinde bir büro tutmuş, içini güzelce döşemiş, kapıya da “AVUKAT RECAİ ŞAŞMAZ” yazılı bir tabela asmış. Yeni bürosunda ilk sabah otururken kapı çalınınca Recai sekreterine: “Kapıyı aç kızım.” demiş. Sekreter kapıyı açıp gelen adamı Recai’nin odasına getirdiğinde Recai eline telefonu alıp konuşmaya baş- lamış: “O iş tamam beyim, zaten benim aldığım bir davada kötü bir netice çıkamaz.

(devamı)

yabancı memlekete firar edenlerin cezaları

Yabancı memlekete firar edenlerin cezaları:   Madde 67 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 29.01.2004 RG NO: 25361 KANUN NO: 5080/1) (KOD 5) (KOD 4) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1)  Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar:   (DEĞİŞİK BENT RGT: 22.06.2017 RG NO: 30104 2. MÜKERRER KHK NO: 691/3) (KOD 7) (KOD 6)  A) İzinli

(devamı)

EŞLERi ASKERi PERSONEL OLAN DEVLET MEMURLARıNıN ATAMA iŞLEMLERi

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik   Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar   Madde 9 - Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.   (MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1)  (MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO:

(devamı)

"Bu web sitesinde yer alan bilgiler avukat-müvekkil ilişkisi oluşturulmasına yönelik bir davet değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartlarımız hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, iletişim bölümünde bilgileri verilen avukatlarımızdan ilgili kişi ile irtibata geçebilirsiniz."