A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: Çalışma Alanları

Askeri ve İdari Yargı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku

A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli Av. Adem DEMİR ve Av. Fevzi AKSOY tarafından kurulmuştur. Hukuk ofisimiz başkent Ankara’nın en merkezi yerinde, yoğun iş ve ticaret merkezi olan Kızılay’da Ziya Gökalp Caddesi üzerindedir.

 

Hukuki sorunlarla başa çıkmanın, öncelikle sorunla karşılaşmadan, gereken tedbirlerin alınmasından geçtiğine inanıyoruz. Bu anlamda müvekkillerimize koruyucu hukuk danışmanlığı hizmeti vermekle birlikte karşılaştığımız her türlü hukuki problemin çözümünde de yapılabileceklerin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız.

Hukuk ofisimiz vekil-müvekkil ilişkilerini karşılıklı güven temelinde inşa eder. Şahsi ve ticari hayata ilişkin sırların gizliliği ve bu bilgilerin özenle saklanması için gereken tedbirlerin alınması ve takip ettiğimiz işlerin tüm aşamalarından müvekkilin bilgilendirilmesine önem veren şeffaf çalışma şekli en önemli ilkelerimizdendir.  

 

 

A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: Avukatlarımız

Askeri ve İdari Yargı, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

  Avukat Fevzi AKSOY

Askeri ve İdari Yargı, Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

  Avukat Adem DEMİR


A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: Son Eklenen Makaleler.

sınıf okulunda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılması

Sınıf okulunda kazai rüşt kararı olanlar; Astsubay sınıf okulunda iken kazai rüşt kararı ile reşit kılınan ve okulu bitirerek astsubaylığa naspedilen müvekkilin, 18 yaşından önce astsubay sınıf okulunda geçen sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminin hukuka aykırı olduğu ve emekli olduğu tarihte bu sürenin de eklenerek maaş almaya hak kazandığı, bu sürenin de hizmet

(devamı)

TSK Pazar Nöbeti

AYİM KARARI, TSK NDE PAZAR NÖBETİ, ÖZET: İç Hizmet Yönetmeliğinin 387’nci maddesindeki nöbeti Pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar nöbeti devir ve teslimden sonra ertesi günkü mesaiye kadar “istirahat eder” ifadesi, dikkate alındığında bu konuda idareye herhangi bir takdir yetkisi tanınmadığı, 24 saat esasına göre Pazar günü nöbet tutarak mesaisini kışlada veya birlikte geçiren personele ertesi gün istirahat verilmesi konusunda idarenin

(devamı)

polis meslek yüksekokulu mezunlarına mülakat sınavı

İç güvenlik paketi ile polis okullarından mezun olan öğrencilere, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, kapsamında mülakat uygulaması getirildi ve mezuniyet diplomasını dahi aldıkları ve kura günü bekledikleri halde yaklaşık 1750 genç polis adayı benzer bir uygulama ile TEK BİR SORU YÖNELTİLMEK SURETİYLE, 35-40 saniye süren bir sözlü sınav neticesinde,

(devamı)

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği   Kurum: İçişleri Bakanlığı Kabul Tarihi: 03.06.2015 RGT: 03.06.2015 RG NO: 29375   BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç   MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, polis eğitim kurumlarında veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla bitiren öğrencilere uygulanacak sınavlarla ilgili usul ve esasları

(devamı)

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde değişiklik

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde 06.06.2015 tarihinde yapılan düzenleme ile :    MADDE 8/g: ( 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) KASTEN İŞLENEN BİR SUÇTAN DOLAYI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLSA DAHİ BİR YIL VEYA DAHA FAZLA SÜREYLE HAPİS CEZASINA MAHKÛM OLMAMAK,) şeklinde

(devamı)

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen Veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

"Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen Veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik"23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Düzenlemenin amacı 1.Maddede;  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; barışta ve seferde, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken, 8/6/1949 tarihli

(devamı)

"Bu web sitesinde yer alan bilgiler avukat-müvekkil ilişkisi oluşturulmasına yönelik bir davet değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartlarımız hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, iletişim bölümünde bilgileri verilen avukatlarımızdan ilgili kişi ile irtibata geçebilirsiniz."