A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: Çalışma Alanları

Askeri ve İdari Yargı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku

A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli Av. Adem DEMİR ve Av. Fevzi AKSOY tarafından kurulmuştur. Hukuk ofisimiz başkent Ankara’nın en merkezi yerinde, yoğun iş ve ticaret merkezi olan Kızılay’da Ziya Gökalp Caddesi üzerindedir.

 

Hukuki sorunlarla başa çıkmanın, öncelikle sorunla karşılaşmadan, gereken tedbirlerin alınmasından geçtiğine inanıyoruz. Bu anlamda müvekkillerimize koruyucu hukuk danışmanlığı hizmeti vermekle birlikte karşılaştığımız her türlü hukuki problemin çözümünde de yapılabileceklerin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız.

Hukuk ofisimiz vekil-müvekkil ilişkilerini karşılıklı güven temelinde inşa eder. Şahsi ve ticari hayata ilişkin sırların gizliliği ve bu bilgilerin özenle saklanması için gereken tedbirlerin alınması ve takip ettiğimiz işlerin tüm aşamalarından müvekkilin bilgilendirilmesine önem veren şeffaf çalışma şekli en önemli ilkelerimizdendir.  

 

 

A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: Avukatlarımız

Askeri ve İdari Yargı, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

  Avukat Fevzi AKSOY

Askeri ve İdari Yargı, Askeri Ceza Hukuku, Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

  Avukat Adem DEMİR


A&F Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: Son Eklenen Makaleler.

EŞLERi ASKERi PERSONEL OLAN DEVLET MEMURLARıNıN ATAMA iŞLEMLERi

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik   Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar   Madde 9 - Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.   (MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO: 29090) (KOD 1)  (MÜLGA FIKRA RGT: 16.08.2014 RG NO:

(devamı)

Atamalarda dikkate alınacak esaslar

Atamalarda dikkate alınacak esaslar   Madde 14 - Subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır.    a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları,   b) Kadro ihtiyaçları,   c) Kıta hizmeti zorunluluğu,   ç) Terfi durumu,   d) Sınıf, branş ve ihtisasları,   e) Kendisinin,

(devamı)

terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlar

Karar Sayısı: KHK/684 Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. MADDE 1 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki ek madde ile geçici madde eklenmiştir. “EK MADDE 3- 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında terör

(devamı)

askeri yargının kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliği

E. Mahkemelerin kuruluşu   Madde 142 - Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.   (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 11.02.2017 RG NO: 29976) (KANUN NO: 6771/13) Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir.   E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî

(devamı)

sınıf okulunda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılması

Sınıf okulunda kazai rüşt kararı olanlar; Astsubay sınıf okulunda iken kazai rüşt kararı ile reşit kılınan ve okulu bitirerek astsubaylığa naspedilen müvekkilin, 18 yaşından önce astsubay sınıf okulunda geçen sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminin hukuka aykırı olduğu ve emekli olduğu tarihte bu sürenin de eklenerek maaş almaya hak kazandığı, bu sürenin de hizmet

(devamı)

"Bu web sitesinde yer alan bilgiler avukat-müvekkil ilişkisi oluşturulmasına yönelik bir davet değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartlarımız hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, iletişim bölümünde bilgileri verilen avukatlarımızdan ilgili kişi ile irtibata geçebilirsiniz."